ดูบทความZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

หมวดหมู่: ทัวร์เอเชีย

ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

 

Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

Day 2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่– เมืองเจียอี้

Day 3 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านคอสเมติก ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 5 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นวัดซงซานฉือโย่ว- ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง

Day 6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 

ลิ้งค์โปรแกรม

http://bit.ly/2JqrufC

 

☑️ใบอนุญาตเลขที่ 11/08786

 

ℹ️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์ ไอดี: @weloveholiday

https://line.me/R/ti/p/%40weloveholiday

Hotline: 063 590 9699

e-mail: info@weloveholiday.co.th

Website: www.weloveholiday.co.th

28 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 786 ครั้ง

Engine by shopup.com